Merkez hadždž i umra

“Hadždž i Umru radi Allaha obavljajte”

 

Do sad uspješno realizovano: hadždž 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010,2011,2012.

Dugogodišnje iskustvo na pružanju pomoći hadžijama pri obavljanju pete islamske dužnosti hadždža izgradilo je naš  respektabilan hadž tim servis.

 

U toku su pripreme za 2013.godinu.

Kompletiranje dokumentacija od  zainteresiranih sa spiska za hajj 2013 je u toku.

Purić Hasan, Purić Senada, Čičak Nedžib, Mehanović Salih, Mehanović Vahida, Porča Edin, Porča Sanela, Porča Ilma, Kadrić Fikret, Alić Fuad, Alić Ramiza, Musić Sulejman, Mević Nedžad, Mević Resiha, Zukanović Vedad,Ribić Samir, Spahić Muhamed, Čamac, Terzić Damir, Gavranović Admir, Ravkić Vahid, Ravkić Sabaheta, Heleg Salih, Mujičić Muhamed, Hodžić Emir, Ferhatbegović Adnan, Ferhatbegović Merima, Smaić Isak, Smaić Mirsada, Čosović Senaid, Mašić Sulejman, Perenda Osman, Memić Abdulah, Ramić Edin, S. H., Mušić Hidajet, Mušić Merima, Fuško Nihad, Fuško (žena), Hodža Pode, Perenda Halid, Dedić Haris, Saradžić Senad, Kozlić Uzeir, Kozlić Subhija, Topoljak Šefik, Topoljak Zehra, Karšić Nihad, Admir Ćatić, Kadrić Admir, Huskić Salih, Huskić Ferida, Ribić Dž., Ali. Sabahudin, Krnjić Zeir, Zukić Salih, Perenda Džanan, ……. nastavak slijedi.

Sve informacije na telefon:
+ 387 (030) 525 457
+ 387 (061) 169 627

e-mail: merkez.oil@bih.net.ba

Foto:

349 Responses to Vjerski turizam

Vrijeme

Hit Counter provided by orange county divorce attorney