Nafta i naftni derivati:

 1. Vlastita postrojenja za blending  ulja i maziva robne marke Merkez oil.
 2. Prijevoz i skladištenje nafte i naftnih derivata sa vlastitim kapacitetima.
 3. Pretakanje naftnih derivata na vlastitim stanicama.

Grupe ulja i maziva marke Merkez oil

 • Motorna ulja
 • Motorna ulja za dvotaktne motore
 • Ulje za lance
 • Hipoidno ulje
 • Ulje za automatske mjenjače
 • Kočiono ulje
 • Hidraulično ulje
 • Mast za podmazivanje
 • Ulje za obradu metala
 • Industrijsko ulje

Najnovije specifikacije ulja i maziva, razvijene u korak sa svjetskom elitom, zadovoljavaju najviše svjetske normative kvaliteta za motorna ulja i premašuju potrebe najpoznatijih proizvođača motornih vozila.

Po želji kupca proizvode isporučujemo u hiljadulitarskim kontejnerima,
čeličnim buradima od 205 litara, ambalaži od 10, 5, 4, 1, i 0,5 litara.

Isporuku vršimo odmah sa vlastitim voznim parkom.

“VRHUNSKA ULJA ZA VRHUNSKE REZULTATE I ZAŠTITU MOTORA”

100 Responses to Nafta i naftni derivati

Vrijeme

Hit Counter provided by orange county divorce attorney